Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

woensdag, 11 april 2018
Onlangs verschenen er berichten in de media over de mate van digitale veiligheid van websites van corporaties. Uit deze berichten valt op te maken dat Woningstichting Vaals haar gegevensbeveiliging op orde heeft.

Per 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in en hierdoor zijn er nieuwe regels. Wij zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met de voorbereiding op deze wetgeving en hierbij bleken er verbeterpunten, onder andere ten aanzien van het invullen van gegevens via de website, zoals het doen van een reparatieverzoek. Al ruim voor het verschijnen van de berichten werden er door Woningstichting Vaals maatregelen genomen die ertoe geleid hebben, dat wij de veiligheid van gegevens kunnen waarborgen.

De website van Woningstichting Vaals voldoet nu al aan de eisen die per 25 mei as. in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gesteld worden.

Mocht u vragen hebben over de veiligheid van persoonlijke gegevens bij Woningstichting Vaals, dan vernemen wij dit graag van u.

terug naar overzicht