Visitatie

Visitatie

Woningstichting Vaals is aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. In de AedesCode is opgenomen dat alle leden zich eens in de vier jaren laten visiteren.
Hierbij worden onze prestaties beoordeeld.
Het visitatierapport geeft aan hoe we presteren naar ambities en doelen, opgaven, vermogen en efficiency, volgens stakeholders en t.a.v. governance.

Klik hier om het visitatierapport 2015 te lezen

Klik hier om het visitatierapport 2010 te lezen