Bewonersblad

Editie juni 2018

Hierin vindt u onder andere artikelen over: BOA Rob Meijs, de herontwikkeling van de wijk Kerkveld en het nieuwbouwplan Bosstraat-von Clermontplein 60, wijkraad d'r Weijer, prettig wonen in een energiezuinige woning in Vijlen.

Ook treft u informatie aan over onder andere de huurverhoging 2018, energiebesparing, het planmatig onderhoud, het bijvullen van uw CV-ketel en een veilige en schone woonomgeving.

U kunt het woonblad editie juni 2018 hier downloaden.

Veel leesplezier!

Editie juni 2017

Hierin vindt u onder andere artikelen over: de installatie van zonnepanelen, het St. Jozefplein, wonen aan het Koningin Julianaplein, de herontwikkeling van de wijk Kerkveld en de nieuwbouw op de hoek van de Bosstraat-von Clermontplein.

Ook treft u informatie aan over onder andere de huurverhoging 2017, het KWH huurlabel, het verwarmen en ventileren van uw woning, energiebesparing en het planmatig onderhoud. 

U kunt het woonblad editie juni 2017 hier downloaden. 

Veel leesplezier!

Editie juni 2016

Hierin vindt u onder andere artikelen over het appartementencomplex 'dr Bau', de wijkraad Camillus, het centrumplan, de herontwikkeling Kerkveld en duurzame energie in Lemiers.

Verder treft u informatie aan over onder andere de huurverhoging 2016, passend toewijzen, planmatig onderhoud en tips voor energiebesparing. 

U kunt het woonblad editie juni 2016 hier downloaden.

Veel leesplezier!

Editie juni 2015

De 9e editie van ons Woonblad is uit!

Hierin vindt u onder andere artikelen over de stuurgroep van de nieuwe woningen aan de Ptr. Gelissenstraat in Vijlen, een gesprek met wethouder Kersten, een goede thuissituatie en de samenwerking met de huurdersvereniging de Hoogste Top.

Verder treft u informatie aan over onder andere de huurverhoging 2015, planmatig onderhoud, voortgang nieuwbouw en tips voor energiebesparing.

U kunt het woonblad editie juni 2015 hier downloaden.

Veel leesplezier! 

Editie juni 2014

De 8e editie van ons woonbad is uit.

Er staan onder andere artikelen in over de Warmtewet, Zonnige duurzaamheid, de verkoop van woningen via verloting en de wijkraad ‘t Akkertje.

Verder treft u er informatie aan over voortgang van de nieuwbouw, renovatie en planmatig onderhoud.

U kunt het woonblad editie juni 2014 hier downloaden.

Veel leesplezier!

Editie mei 2013

De 7e editie van ons woonbad is uit.

Enkele onderwerpen die u hierin kunt vinden zijn 'Goed bezig in d'r Mitter', 'Hulp bij uw administratie of betalen van de huur', de huurverhoging 2013, 'de wijkraad om Sint Jozef'.

U vindt er ook informatie in over voortgang van de nieuwbouw, renovatie en planmatig onderhoud.

U kunt het woonblad editie mei 2013 hier downloaden.

Veel leesplezier!

Editie juni 2012

Er is weer een nieuwe editie van ons woonblad uit.

Hierin vindt u onder andere een interview met de heer Harry Weiss, bewoner van een nieuw chalet van de Zonneresidentie aan de Seffenterstraat, de betekenis van de Wijkraad van Lemiers bij de nieuwbouw van het woonzorgcomplex aan de Klaasvelderweg en geven wij u tips over het onderhoud van de tuin.

Verder treft u er onder andere informatie aan over de huurverhoging van 2012, voortgang nieuwbouw- en onderhoudsprojecten en het kwh-label.

U kunt editie juni 2012 hier downloaden.

Veel leesplezier!

Editie december 2011

In december kwam de vijfde edtie van ons woonblad uit.

Hierin kunt u een verslag lezen van de jaarlijkse huurderdag, een interview met de heer Bonnema en mevrouw Meijers van de wijkraad 't Sjanes en een artikel over het leefbaarder maken van de wijk Aan de Noot.

Verder treft u informatie aan over onder andere Zelf Aangebrachte Veranderingen, verschillende Nieuwbouw/Onderhoudsprojecten, het project energiemaatregelen aan de Clarissenstraat, het sneeuwvrij maken van stoepen.

U kunt editie december 2011 hier downloaden.

Veel leesplezier!

Editie juni 2011

In juni kwam er een nieuwe editie van ons woonblad uit.

Hierin vindt u onder andere een interview met mw. Marjo Schols-Winen, de nieuwe voorzitter van de huurdersvereniging 'De Hoogste Top', kunt u over de ervaringen van de BOA's Wim en Roy lezen en geven wij u enkele vakantietips.
Verder treft u er onder andere informatie aan over het energiebesparende project gasabsorptiepompen aan de Lange Akker, Huurbetaling, Klachten en Geschillen, Huuropzegging, Voortgang nieuwbouw- en onderhoudsprojecten en waterverbruik.

U kunt de editie juni 2011 hier downloaden.

Veel leesplezier!

Editie december 2010

15 december 2010 verscheen de derde editie van het bewonersblad.
In deze editie vindt u in een interview met de heer Vaessen, lid van de wijkraad van Vijlen en de heer van Ratingen uit Vaals. En het verhaal van Henk Geertsen die na 15 jaar huurder van ons te zijn geweest, verhuisd.
Verder treft u informatie aan over: wijziging in de toewijzingscriteria, huurbetaling, zelf aangebrachte veranderingen, beleid rondom reparaties, voortgang renovatie- en nieuwbouwprojecten, rookmelders, klachten en geschillen.

U kunt de editie december 2010 hier downloaden.

Veel leesplezier!

Editie juni 2010

Op 10 juni 2010 is de tweede editie van het bewonersblad verschenen. In deze editie informatie over: huurverhoging in 2010, energie, werken aan kwaliteit, erfscheiding, planmatig en projectmatig onderhoud, projekten in voorbereiding en een interview met de heer Winen, voorzitter van 'Huurdersverenging De Hoogste Top' en mevrouw Saas, bewoonster van residentie 't Heemet in het Von Clermontpark in Vaals.

U kunt de editie juni 2010 hier downloaden.

Editie december 2009

Op 15 december 2009 is de eerste editie van het bewonersblad verschenen. In deze editie informatie over: huurbetaling, hennep, huuropzegging, het verlaten van de woning, klachten- en geschillenbehandeling, energiebesparing, toewijzingscriteria, planmatig en projectmatig onderhoud, projekten in uitvoering, tips voor de winter en Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV).

U kunt de editie december 2009 hier downloaden.