Personeel

Woningstichting Vaals houdt kantoor te Vaals, In ’t Oord 18, en heeft 18 medewerkers in dienst. 

Woningstichting Vaals is georganiseerd in een drietal afdelingen; Verhuur & Bewonerszaken, Technische zaken en Financiën. Meer informatie over de organisatiestructuur kunt u vinden in het organogram

De CAO Woondiensten regelt de collectieve arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in dienst bij Woningstichting Vaals.