Ondernemingsraad

Is als volgt samengesteld:
- A. Janssen, voorzitter;
- J. Strijthagen, secretaris;
- F. Houben, lid.