Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur en de organisatie van Woningstichting Vaals. Regelmatig is er overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen en het bestuur. Daarnaast worden circa 10 bijeenkomsten gedurende het jaar gepland waarbij overleg is tussen de volledige raad van commissarissen en het bestuur. 

Op 13 juni 2016 is het reglement van de raad van commissarissen en de profielschets van de raad van commissarissen opnieuw vastgesteld.

Samenstelling van de raad van commissarissen is als volgt:
- drs. V. Maessen-Florax, voorzitter, Marketing & Communicatie, Financiën
- ir. A. Knoops, Wonen, Zorg en Welzijn
- mr. B. Debie, Wonen, Zorg en Welzijn, vertegenwoordiger van de huurders
- mr. J. Laudy, Juridisch
- H. Rijvers, Volkshuisvestelijk/R.O., vertegenwoordiger van de huurders