Bestuur

Het bestuur van woningstichting Vaals wordt gevormd door de heer J.W.M. Lambrichts.

Meer informatie is terug te vinden bij het bestuursreglement.

Woningstichting Vaals volgt de Governancecode, zoals opgesteld door Aedes (branchevereniging).
De afwijkingen ten opzichte van de Governancecode zijn terug te vinden bij Governance.

Samen met de ondernemingsraad hebben we een integriteitcode en een klokkenluiderregeling opgesteld.