Organogram

Woningstichting Vaals heeft 18 medewerkers in dienst en heeft circa 1566 verhuureenheden.

Directie:
De heer J.W.M. Lambrichts, directeur-bestuurder

Afdeling Verhuur & Bewonerszaken:
Mevrouw E.N.M.J. Winthagen, manager Verhuur & Bewonerszaken

Afdeling Technische Zaken:
Binnendienst: de heer A.M.J. Janssen, manager Techniek
Buitendienst: de heer M.H.C. Steins, manager Techniek

Afdeling Financiën:
De heer R. Brussee, manager Financiën

U kunt het organogram hier downloaden.