Herstructurering

Bij herstructurering wordt veel van de bewoners gevraagd. Zeker van diegenen van wie het huis ingrijpend gerenoveerd of zelfs gesloopt wordt. De rechten en plichten van de bewoners tijdens de aanpak, de maatregelen die voor hen getroffen worden en de mogelijkheden die ze hebben, kunnen vooraf in een 'overeenkomst sociaal plan' worden vastgelegd.

Communicatieplan

Bij herstructurering wordt er door Woningstichting Vaals en Gemeente Vaals en in samenwerking met Huurdervereniging De Hoogste Top een communicatieplan opgesteld. Dit plan geeft een raamwerk voor een systematische communicatie rondom de herstructurering van de woningen in Vaals. Dit plan vormt een leidraad voor de communicatie vanaf de start van een concreet herstructureringsproject. In deze fase zijn beslissingen over wie, wat, wanneer en waar reeds genomen door Woningstichting Vaals en de Gemeente Vaals. Tijdens de uitvoering van projecten worden huurders geïnformeerd over wat besloten is. Dit is dus met name het informatietraject. Het inspraak- en beslissingstraject gaat hieraan vooraf. Hoofddoel van dit communicatieplan is uiteraard dat huurders en bewoners vinden dat de informatievoorziening adequaat en volledig is.

Raamwerk sociaal plan

Het Raamwerk sociaal plan levert de bouwstenen voor uitwerking in een 'overeenkomst sociaal plan'. Voorts zijn in het Raamwerk sociaal plan enkele spelregels opgenomen ten behoeve van de uitwerking in concrete sociale plannen, zoals bijvoorbeeld overleg met de huurders of huurderbelangenvertegenwoordigers (Huurdervereniging De Hoogste Top, wijkraden, werkgroepen).  

U kunt het Raamwerk sociaal plan hier downloaden.

Overeenkomst sociaal plan

Een 'overeenkomst sociaal plan', dat op basis van het Raamwerk Sociaal Plan is opgezet, heeft een driedelig doel. Ten eerste wil het de bewoners duidelijkheid en zekerheid verschaffen. Ten tweede is het bedoeld om het draagvlak voor de herstructurering te vergroten en de medewerking van de bewoners te verkrijgen. Ten derde bevat een 'overeenkomst sociaal plan' uitgangspunten voor het maken van individuele afspraken.

U kunt een 'overeenkomst sociaal plan' hier downloaden.