Inschrijven (woning zoeken)

Inschrijfformulier

Indien u ouder bent dan 18 jaar en in aanmerking wilt komen voor een (andere) huurwoning, dan kunt u zich bij ons inschrijven als woningzoekende. U kunt voor een inschrijfformulier bij ons terecht tijdens spreekuren, u kunt het inschrijfformulier downloaden of het inschrijfformulier aanvragen.

Benodigde documenten

Bij uw inschrijving dient u een kopie van uw, en eventueel van uw partner, formulier inkomensverklaring (voorheen ook IBRI genoemd) te overleggen. Dit formulier is gratis aan te vragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543, houdt hierbij uw BSN bij de hand. U kunt dit formulier inkomensverklaring ook opvragen bij www.belastingdienst.nl (daar dient u in te loggen met uw DIGID) U kunt u dit formulier downloaden en uitprinten. Indien uw inkomen is gewijzigd dient u een kopie van uw recente loonstrook c.q. inkomensspecificatie te overleggen. Ook dient u uw identiteitskaart en/of uw verblijfsvergunning mee te brengen. 
Indien u huurder bent van een woning die géén eigendom is van Woningstichting Vaals, dan dient u door uw verhuurder een verhuurderverklaring te laten invullen en ondertekenen. Indien u in het bezit bent van een eigen woning, dan dient u door uw hypotheekverstrekker een hypotheekhouderverklaring te laten invullen en ondertekenen. Geen woning wordt toegewezen indien woningzoekende in het verleden een huurachterstand heeft gehad of nog steeds heeft, of indien met woningzoekende een huurovereenkomst werd beëindigd vanwege het veroorzaken van overlast of illegale praktijken en de vrees is dat de woningzoekende in herhaling vervalt.

Inkomensgrens

Inkomensgrens Woningcorporaties moeten minimaal 90% van hun sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een bruto jaarinkomen tot maximaal € 36.165,00 (prijspeil 2017). Bent u woningzoekend en heeft u een inkomen van meer dan € 36.165,00, dan kunt u zich toch bij ons inschrijven. De kans op een sociale huurwoning is kleiner, maar het is nog steeds mogelijk om in aanmerking te komen. We mogen de overige 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan urgente huishoudens met een hoger inkomen. Over urgentie kunnen wij u op kantoor alles vertellen. Daarbij bieden wij huurwoningen aan met een huurprijs boven € 710,68 euro per maand (prijspeil 2017). Voor deze woningen geldt de regel niet!  

We zijn verplicht het inkomen van onze woningzoekenden te registeren en te controleren. Bij inschrijving zult u dan ook zo actueel mogelijke inkomensgegevens moeten overleggen. We hebben de bruto inkomensgegevens van het huishouden nodig, de inkomsten van kinderen tellen niet mee. Zonder actuele inkomensgegevens kunnen wij u helaas geen woning toewijzen!

Inschrijfkosten

Na ontvangst van uw inschrijfformulier en inschrijfgeld ad € 14,00 (de dag waarop het inschrijfgeld is ontvangen, is de datum van uw inschrijving), nodigen wij u uit voor een intakegesprek.

Intakegesprek

In het intakegesprek kunt u uw (woon)wensen en uw persoonlijke situatie mondeling kenbaar maken en geven wij u informatie over de woningtoewijzing en de woningzoekendenregistratie. Tevens ontvangt u de brochure ‘Woningtoewijzing’. In deze folder vindt u uitgebreide informatie over de woningtoewijzing en de woningzoekendenregistratie.

Kantooradres:
In 't Oord 18
6291 VP Vaals

Spreekuren:
maandag t/m donderdag 8.30 - 12.00 uur.
Indien u niet in de gelegenheid bent ons spreekuur te bezoeken, dan kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer 043-3088200 voor het maken van een afspraak.

Herinschrijving

Jaarlijks wordt het woningzoekendenbestand geactualiseerd aan de hand van een herinschrijving. U ontvangt hiervoor een herinschrijvingsformulier dat u moet invullen, ondertekenen en terugsturen. Daarmee is de inschrijving verlengd. Bij dit formulier dient u alle recente loongegevens mee te sturen. Als u niet reageert op de herinschrijving binnen de gestelde termijn, ontvangt u een herinnering. Als u hierop wederom niet reageert, dan wordt u inschrijving geannuleerd. Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Verval inschrijving

Uw inschrijving komt te vervallen indien u:
- schriftelijk aangeeft geen woningzoekende meer te zijn;
- verhuisd bent zonder kennisgeving;
- niet op tijd reageert binnen de gestelde termijn op de aangeboden woning;
- niet reageert op de jaarlijkse herinschrijving.