Huurderbelangenorganisatie(s)

Huurdervereniging De Hoogste Top

In Vaals behartigt de Huurdervereniging de Hoogste Top de belangen van huurders. Op 7 augustus 1996 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdervereniging De Hoogste Top en Woningstichting Vaals ondertekend. 

Minimaal vier maal per jaar wordt er overleg gevoerd tussen huurdervereniging De Hoogste Top en Woningstichting Vaals. Daarnaast is regelmatig overleg met de voorzitter van Huurdervereniging De Hoogste Top.

Onderwerpen die aan de orde komen in het structureel overleg zijn:
- huurverhoging;
- activiteitenplan;
- jaarstukken;
- begroting;
- strategisch voorraadbeleid;
- studieplannen nieuwbouw en verbeterplannen;
- leefbaarheid en woonomgeving.

Huurdervereniging De Hoogste Top maakt een onderverdeling van Gemeente Vaals, waaronder de dorpskernen Vijlen en Lemiers, in 9 wijken.

Wijkraden

In gemeente Vaals zijn er 9 wijkraden actief, die in totaal de bewoners van ongeveer 1700 huurwoningen vertegenwoordigen:
- De Lange Akker;
- Moceno;
- Lemiers;
- Bronnenhuis;
- Camillus;
- Vijlen;
- St. Jozef;
- der Weijer;
- ’t Sjanes.