Klachten en geschillen

Bent u ontevreden?
Laat het ons weten en we zullen samen met u alles in het werk stellen om tot een oplossing te komen.
Indien u dit wenst, kunt u uw klacht kenbaar maken via het formulier klachten- en geschillencommissie.

Klachtenadviescommissie

Woningstichting Vaals heeft samen met de corporaties Simpelveld, Gulpen, Wittem en Voerendaal een regionale klachtenadviescommissie. Iedere corporatie heeft twee zetels gereserveerd in deze commissie. Namens woningstichting Vaals is een afgevaardigde benoemd vanuit de raad van commissarissen en een afgevaardigde vanuit de huurders.

Klik hier voor het Reglement Klachtencommissie van de Samenwerkende Woningcorporaties Mergelland.