Energiebesparing

Energiemaatregelen

Projecten energiebesparende maatregelen uitgevoerd:   
Uitgevoerd projecten energiebesparende maatregelen in 2017 zijn o.a.:
Complex 8 appartementen Kon. Julianaplein 3 t/m 17, 20 pv zonnepanelen met een vermogen van 6000Wp ten behoeve van de algemene voorziening.
Complex 13 appartementen St. Paulusstraat, 25 pv  zonnepanelen met een vermogen van 7500 Wp ten behoeve algemene voorziening.
Complex 96 woningen aan de Noot, per woning 10 pv panelen per woning met een vermogen van 3000 Wp per woning.  80 huurders hebben gebruik gemaakt van deze energiebesparende maatregel. Door deze maatregel verbeterd het energielabel van gemiddeld B/C naar A/B.  
Complex 36 woningen van Thimusstraat, per woning 8 pv panelen met een vermogen van2400Wp per woning. 34 huurders hebben gebruik gemaakt van deze energiebesparende maatregel.
Door deze maatregel verbeterd het energielabel van gemiddeld D/C naar A/B.
Deze maatregelen zijn goed voor meer dan 1000 pv zonnepanelen.

Projecten energiebesparende maatregelen in voorbereiding:
Wij gaan in 2018 bij 85 woningen energiebesparende maatregelen uitvoeren:
- 26 woningen Laatbankstraat 35 t/m 55, Leenheerstraat 42 t/m 54, Schepenbankstraat 2 t/m 16
- 21 woningen  aan de Weverij 109 t/m 117, aan de Twijnerij 1 t/m 19, aan de Twijnerij 2 t/m 12
- 7 woningen Schoolstraat  24 t/m 36
- 11 woningen Schoolstraat 13 t/m 21 en 39 t/m 49
- 11 woningen Borstelkrans 51 t/m 59 en 9 t/m 19
- 9 woningen Borstelkrans 14 t/m 30

Huidige en nieuwe energie index/label:
De bovenstaande woningen hebben op dit moment een energie index tussen 1.38 en 1.90, dus energielabel  B/C en D. De maatregelen zijn o.a. het aanbrengen van een zonneboiler en 6 pv zonnepanelen per woning. Hierdoor zal de energie index dalen naar gemiddeld  1.1, dus label A.
Om een juist beeld te krijgen van het huidige energielabel, worden deze woningen in het eerste kwartaal van 2018 volgens de hiervoor voor geldende voorschriften geïnspecteerd. 
Dit is reeds gecommuniceerd met de bewoners.
De huurders zullen tijdig worden geïnformeerd over de te nemen maatregelen.

Energielabel

Sinds januari 2008 reikt Woningstichting Vaals het 'Energielabel' uit aan nieuwe huurders van woningen ouder dan 10 jaar. Hiermee waren wij een van de eerste corporaties in Nederland. Het Energielabel geeft in een oogopslag weer hoe energiezuinig uw woning is.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van Rijksoverheid.

Energiebesparing in uw huishouden

Milieu Centraal is een onafhankelijke stichting waarbij u terecht kunt voor betrouwbare en praktische milieu-informatie. U kunt bijvoorbeeld de brochures: "Elektrische apparaten, milieu en budget" en "Wonen, milieu en budget" bestellen.

Bel met 0900-1719 of bezoek de website van Milieu Centraal.