Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud 2018

Schilderwerken

Complex 017; Seffenterstraat 10 t/m 16c
Buitenschilderwerk algemeen:
- houtwerk: entreedeur en kozijn.
- steenachtig: entrees en muren hellingbaan.

Buitenschilderwerk appartementen:
- houtwerk: kozijnen.
- houtwerk: raamvleugels en deuren.

Complex 018; Maastrichterlaan 144 t/m 150c

Buitenschilderwerk algemeen: 
- houtwerk: entreedeur en kozijn.

Buitenschilderwerk appartementen:
- houtwerk: kozijnen.
- houtwerk: ramen en deuren.
- steenachtig: balkonhekken.

Binnenschilderwerk algemeen:
- houtwerk: voordeur en kozijn appartementen.
- steenachtig: plafond, onderkanten en diktekanten van trappen.
- staalwerk: leuningen.

Complex 020; Pr. Bernhardstraat 21 t/m 91

Buitenschilderwerk algemeen:
- houtwerk: algemene entreedeuren.
- houtwerk: kelder deur en kozijn.

Complex 021; Beatrixstraat 5 t/m 27

Buitenschilderwerk algemeen:
- houtwerk: algemene entreedeur en kozijn.
- steenachtig: balkons incl. hekwerken.
- steenachtig: complete gevel.

Complex 022; Beatrixstraat 6 t/m 28

Buitenschilderwerk woningen:
- houtwerk: transparante voordeuren en balkondeuren.

Complex 026; Maastrichterlaan 143a t/m 143h, 145 t/m 145c & 147 t/m 147c

Buitenschilderwerk algemeen:
- houtwerk: algemene entree deur.
- steenachtig: galerijplaten onderkanten en diktekanten.
- staalwerk: galerij stalen draagconstructie.

Buitenschilderwerk appartementen:
- houtwerk: voordeur en kozijn.

Complex 037; Morettistraat 1 t/m 219 en Ceresstraat 11 t/m 229

Buitenschilderwerk algemeen:
- steenachtig: alle kopgevels, diktekanten galerij en balkons, entrees en metselwerk garages.

Buitenschilderwerk appartementen:
- houtwerk: plaatselijke bijwerkbeurt weersbelaste zijde.
- houtwerk: voordeuren.

Complex 039; De Lange Akker 2 t/m 224 en 226 t/m 376

Binnenschilderwerk algemeen: 
- staalwerk: liftdeuren en kozijnen.

Complex 046; Bosstraat 1 t/m 5g

Buitenschilderwerk algemeen: 
- steenachtig: wanden van hellingbaan en entrees. 
- houtwerk: plafond onderdoorgang.

Binnenschilderwerk algemeen: 
- houtwerk: algemene entreedeur, voordeur en kozijn van appartementen.

Complex 048; Aan de Ververij 28 t/m 46

Buitenschilderwerk woningen:
- houtwerk: transparante voordeur en kozijn

Complex 051; Tentstraat 32 t/m 32c

Buitenschilderwerk algemeen: 
- houtwerk: algemene entreedeuren en kozijnen.
- houtwerk: kozijnen en raamvleugels.
- steenachtig: gevels compleet.

Complex 052; Grensstraat 2c t/m 2n

Binnenschilderwerk algemeen:
- houtwerk: voordeur en kozijn van appartementen.

Complex 053; Grensstraat 2 t/m 2b

Binnenschilderwerk algemeen:
- houtwerk: voordeur en kozijn van appartementen.

Complex 058; Kerkstraat 38 t/m 38d

Binnenschilderwerk algemeen:
- houtwerk: voordeur en kozijn van appartementen en meterkasten.
- steenachtig: wanden, plafonds en trappen.

Complex 162; Rijksweg 76, 78, 82 & 88 t/m 94

Buitenschilderwerk woningen:
- houtwerk: voordeur en kozijn.

Complex 167; Schoolstraat 23 t/m 37
Buitenschilderwerk woningen: 
- houtwerk: transparante voordeur.

Complex 168; Schoolstraat 24 t/m 36

Buitenschilderwerk woningen:
- houtwerk: transparante voordeur.

Complex 274; Pastorijweg 28 t/m 32 en 36

Buitenschilderwerk woningen:
- houtwerk: transparante voordeuren en kozijnen.
- houtwerk: raamvleugels en kozijnen. 
- staalwerk: hekwerken.


Algemeen planmatig onderhoud

CV ketels vervanging
Dit jaar zullen in totaal 32 woningen worden voorzien van een nieuwe HR CV ketel.
De bewoners van desbetreffende woningen zijn reeds geïnformeerd.

Binnenrenovaties (badkamer, toilet of keuken)

Bij diverse bewoners zullen dit jaar binnenrenovatiewerkzaamheden uitgevoerd worden. De bewoners zijn hier reeds schriftelijk van geïnformeerd.