Wie doet wat?

De verdeling van de onderhoudswerkzaamheden tussen de huurder en de verhuurder is wettelijk geregeld. Ook in het huurcontract wordt aangegeven hoe deze verdeling is bepaald.

Wij hebben onderhoud ingedeeld in drie categoriën.

Verhuurderonderhoud
Dit is het onderhoud dat Woningstichting Vaals in elk geval dient uit te voeren, omdat zij daartoe wettelijk verplicht is. Als voorbeeld noemen wij het repareren van een verwarmingsketel.
 
Huurderonderhoud
Onderhoud dat altijd door de huurder moet worden uitgevoerd. Dit is het onderhoud dat u wettelijk verplicht bent uit te voeren. Woningstichting Vaals zal deze werkzaamheden ook niet van u overnemen.

Huurderonderhoud dat u Woningstichting Vaals via een abonnement kunt laten uitvoeren
 
De drie bovenstaande categorieën onderhoud zijn in een 'checklist onderhoud' overzichtelijk weergegeven. Uiteraard kan niet elk detail van een woning worden genoemd; er zou een onoverzichtelijke lijst ontstaan.

Abonnement Huurderonderhoud

Zoals de naam huurderonderhoud al aangeeft, bent u volgens de wet verplicht dit onderhoud zelf uit te (laten) voeren. Wij bieden u de gelegenheid ons het huurderonderhoud, tegen betaling van een vast maandelijks bedrag, te laten verzorgen. Dit kan door een Abonnement Huurderonderhoud af te sluiten. Op dit moment hebben alleen huurders van de woningstichting Vaals de mogelijkheid om een Abonnement Huurderonderhoud af te sluiten. Door dit contract worden bepaalde delen van het wettelijke huurderonderhoud als het ware afgekocht. De woningstichting verricht deze onderhoudswerkzaamheden terwijl de huurder een maandelijkse bedrag betaald (€ 5,22 p/m). Bij aanvang van het huurcontract zit het onderhoudscontract standaard in de bijkomende voorzieningen en betaalt men deze entreevergoeding niet.
 
U kunt hier het formulier ‘Abonnement Huurderonderhoud’ aanvragen. Wij sturen u het formulier dan toe.
 
U kunt het formulier ‘Abonnement Huurderonderhoud’ hier downloaden.
 
Voor het melden van gebreken die onder het 'Abonnement Huurderonderhoud' vallen, kunt u op werkdagen ons reparatienummer bellen, 043-308 8205, van 8.30 tot 12.00 uur.