Huurbetaling

U dient de huur elke maand steeds vooruit te betalen en wel voor de eerste van de maand. Bij een machtiging voor automatisch incasso van de huur aan woningstichting Vaals, zal deze standaard op de tiende van elke maand worden geïnd. U kunt er ook voor kiezen om de huur de 1e, 5e, 15e of 20e dag van de maand te laten incasseren. Het hiertoe benodigde formulier is verkrijgbaar op ons kantoor. Het voordeel hiervan is, dat u zelf geen huurprijswijzigingen hoeft door te geven.

Daarnaast kan betaling op de onderstaande wijze geschieden.

Door middel van pinbetaling op ons kantoor.

Door middel van een aan de bank verstrekte machtiging om maandelijks de huur aan ons over te maken. Het nadeel hiervan is dat u huurprijswijzigingen zelf moet doorgeven.
 
Door een machtiging te verstrekken om maandelijks rechtstreeks via uw uitkering van de gemeentelijke sociale dienst de verschuldigde huur af te boeken. Deze machtiging kunt u op ons kantoor verkrijgen.
 
Door iedere maand zelf de u toegezonden acceptgirokaart in te vullen, waarbij u de huur op onze rekening kunt overmaken (vóór de 1e van de maand).
 
Door contante betaling bij de bank (vóór de 1e van de maand). 

Huurbetaling

Mocht u om welke reden dan ook tijdelijk niet in staat zijn om de huur te betalen, neem dan contact met ons op. Wellicht kunnen wij met u een kosteloze betalingsregeling treffen; hierdoor kunnen incassokosten voor uw rekening worden voorkomen. Indien van toepassing kunnen wij u in contact brengen met instanties die u kunnen helpen bij het aflossen van schulden. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om.

Als er sprake is van een betalingsachterstand, ontvangt u van ons een betalingsherinnering.