Huurprijs

De huurprijs bestaat uit kale huur (nettohuur) en servicekosten. De onderdelen in de huurprijs/servicekosten zijn afhankelijk van het type woning. Het totaal aan nettohuur en servicekosten is de te betalen huur per maand (brutohuur).

Servicekosten

Afhankelijk van het type woning kunnen de servicekosten bestaan uit:
- water- en stookkosten
- onderhoudscontract
- glasverzekering
- onderhoud groenvoorziening
- energiekosten
- schoonmaken en elektra van gemeenschappelijke ruimten
- vervangen van lampen e.d.
- huismeester

Bij het sluiten van de huurovereenkomst worden er administratiekosten in rekening gebracht en eventueel naamplaatjes. De kosten hiervoor bedragen:
- nieuw huurcontract € 11,50
- per naamplaatje € 7,50

Huurverhoging

De woningstichting bepaalt, in goed overleg met huurdervereniging "de Hoogste Top", hoeveel er minimaal aan huurverhoging gevraagd gaat worden. De overheid maakt regels over de bandbreedten van de huurverhoging. De corporaties mogen de individuele huurder geen hogere huurverhoging in rekening brengen dan het maximale van deze bandbreedte. Ook mogen de huren niet boven de maximaal redelijke huurprijs uitkomen. Een en ander volgens een huurbeleidsplan, dat jaarlijks in overleg met de huurdervereniging wordt bijgesteld. In grove lijnen kan worden gezegd dat de woningkwaliteit in overeenstemming moet zijn met de huurprijs. Ons streven is om uiteindelijk voor woningen van dezelfde kwaliteit ook dezelfde huurprijs te vragen. Tegen de huurverhoging kunt u in sommige gevallen bezwaar aantekenen. Een en ander volgens de spelregels verwoord in de huurkrant.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de huurverhoging of de hoogte van de huur, dan kunt u, door middel van een speciaal formulier, bezwaar aantekenen bij de huurcommissie. Dit formulier kunt u aanvragen bij het secretariaat van de huurcommissie. Mocht de verhuurder het echter niet eens zijn met het ingediende bezwaar, dan kan deze ook aan de huurcommissie vragen om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de verhoging. Zowel huurder als verhuurder kunnen tegen de uitspraak van de huurcommissie in beroep gaan bij de kantonrechter.