Disclaimer

Privacygegevens
Woningstichting Vaals hecht groot
 belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website. We gaan dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens van klanten en bezoekers. Woningstichting Vaals houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens
Woningstichting Vaals verwerkt uw persoonsgegevens voor relatiebeheer en toekomstig klantcontact. Woningstichting Vaals kan deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen over voor u relevante producten, diensten en/of activiteiten van Woningstichting Vaals, of voor informatie die dient om de overeenkomst met u als huurder correct uit te voeren. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit aangeven bij de hieronder vermelde contactgegevens. Woningstichting Vaals verzoekt u hierbij zo duidelijk mogelijk aan te geven welke informatie u niet (meer) wenst te ontvangen.

Beveiligen van persoonsgegevens
Woningstichting Vaals heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Klikgedrag
Op de website van Woningstichting Vaals worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s voor het samenstellen van interne rapportages en webstatistieken. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Woningstichting Vaals de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Woningstichting Vaals de dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Gebruik van cookies
Woningstichting Vaals maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan en zijn bedoeld om u te herkennen bij een volgend bezoek en het gebruik van de website van Woningstichting Vaals te vergemakkelijken. Als u geen cookies wilt gebruikten, kunt u dit bewerkstelligen door de instellingen van uw browser aan te passen.

Internetsites van derden
Op de website van Woningstichting Vaals zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Woningstichting Vaals draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Wijzigingen
Woningstichting Vaals behoudt zich het recht voor om, zonder aankondiging vooraf, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Meer informatie over privacy kunt u lezen op de site van het College Bescherming Persoonsgegevens.