Een gezellige groene buurt

zondag, 08 oktober 2017
Een gezellige groene buurt? Dat doen we samen!
Heeft u geen voortuin, maar wilt u wel graag meer groen in uw straat of buurt? Dan is een geveltuin of een boomspiegeltuin een prima alternatief. Een groene omgeving zorgt ervoor dat mensen zich prettig voelen. Maar het groen heeft ook andere belangrijke functies; het vangt fijnstof, zorgt voor schaduw en koelte en trekt vogels en vlinders aan. Groen in plaats van stenen betekent ook dat regenwater makkelijk afgevoerd wordt. Kortom: groen en natuur zorgen voor kwaliteit van de leefomgeving.

Zo’n tuintje tegen uw gevel of in de boomspiegel op de stoep is snel en gemakkelijk aan te leggen. En het hoeft helemaal niet duur te zijn. Met een mooie zonnebloem of stokroos fleurt de straat al op. En doet u dat samen met buurtbewoners, dan is dat ook nog eens gezellig en misschien leert u zelfs nieuwe mensen kennen.

De spelregels
Vanaf nu kunt u zonder aanvraag van start en bent u vrij om naar eigen inzicht een geveltuintje of boomspiegeltuin in te richten. Er zijn wel een paar spelregels:
1. Als u huurt: overleg eerst met de verhuurder/huiseigenaar;
2. De geveltuin mag max. 60 cm breed zijn; 
3. Houdt min. 90 cm vrij tussen de rand van de geveltuin en de rand 
    van de stoep (of obstakels zoals paaltjes, borden of palen) 
    Let op: deze afstand geldt ook in de hoogte!; 
4. Zorg dat de stoep niet verzakt (b.v. door met de verwijderde 
    stoeptegels een rand te maken),
5. Gebruik geen giftige planten en/of sterk groeiende heesters. 
6. Als het geveltuintje of de boomspiegeltuin gaat groeien, houdt 
    eventuele ontluchtingsroosters, openbare verlichting, 
    straatnaambordjes en de doorgang voor voorbijgangers vrij.

Tips voor aanleg, inrichting en onderhoud: 
Aanleg geveltuin 
- Haal (stoep-)tegels weg (max. 60 cm breed );
- Bewaar de tegel(s) zodat, als u ooit de geveltuin verwijdert, de 
  stoep gemakkelijk te herstellen is, of gebruik ze als opstaand 
  randje om te voorkomen dat de stoep verzakt;
- Schep voorzichtig max. 30 cm grond eruit: let op met kabels 
  en leidingen;
- Vul het gat met tuinaarde of potgrond. Uw gevel- of 
  boomspiegeltuin is nu plantklaar. 

Aanleg boomspiegeltuin
Het is aan te raden te wachten met de aanplant tot een jonge boom goed is aangeslagen. Planten in de boomspiegel kunnen bij een jonge boom bij het water geven een probleem vormen. Wacht daarom liever minstens tot vier jaar na de aanplant. Zorg voor losse, vruchtbare grond rond de boomstam en beschadig de boomwortels niet. Ophogen met aarde wordt door de meeste bomen niet goed verdragen. Voeg jaarlijks een laagje compost toe zodat vocht beter wordt vastgehouden. 

Inrichting
- Kies planten uit, die bij de plek passen: houdt b.v. rekening 
  met een standplaats in de zon of schaduw en
  klimplant of heester (in geval van een geveltuin);
- Voor klimplanten kunt u lattenwerk of draden op de muur 
  maken (als u huurt, altijd even overleggen met de
  verhuurder/huiseigenaar);
- Let op met planten of bloemen met doornen, zodat 
  anderen zich niet bezeren.

Onderhoud 
(Als het om een gedeelde boomspiegeltuin gaat, kunt u misschien afspraken maken met uw buurtgenoten over het onderhoud).
- Geef voldoende water: gevel- en boomspiegeltuinen zijn 
  vaak erg droog.
- Snoei en verwijder onkruid regelmatig;
- Houdt ontluchtingsroosters vrij om vocht te voorkomen;
- Houdt openbare verlichting en straatnaambordjes vrij;
- Zorg dat de doorgang voor voorbijgangers voldoende vrij 
  blijft (min. 90 cm breed, ook over de gehele hoogte, 
  dus het hele doorgangsprofiel).

Meer informatie
Ben Kals, medewerker Groen van de gemeente Vaals, tel. 043 306 85 60 of b.kals@vaals.nl, of spreek de kantonniers in uw buurt aan.

terug naar overzicht