Wijziging criteria woningtoewijzing

donderdag, 29 juni 2017
Woningstichting Vaals mag, volgens de regels van de Woning Wet, jaarlijks 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen hoger dan € 40.349,00. Hierbij moet Woningstichting Vaals rekening houden met de voorrangsregels, zoals opgenomen in artikel 59 van het BTIV. Binnen de categorie woningzoekenden met een inkomen hoger dan € 40.349,00, geeft Woningstichting Vaals voorrang aan woningzoekenden die vanuit het oogpunt van sociale factoren, veiligheid, gezondheid en/of overmacht of calamiteiten dringend op zoek zijn naar huisvesting. Het toekennen van urgentie gebeurt op basis van maatwerk. Woningstichting Vaals zal u eventueel vragen de dringende noodzaak aan te tonen middels bewijsstukken.

Tot voor kort hanteerde Woningstichting Vaals de regel, dat iedere woningzoekende met een inkomen hoger dan € 40.349,00, de dringend noodzakelijke huisvesting diende aan te tonen. Er werd niet toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen > € 40.349,00 zonder dringende noodzaak.¬†
Als er geen woningzoekenden zijn met een inkomen > € 40.349,00 met een dringende noodzaak tot huisvesting, kan er worden toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen¬†
> € 40.349,00 zonder dringende noodzaak tot huisvesting.

Ongewijzigd blijft het uitgangspunt, dat woningzoekenden met een inkomen lager dan € 36.165,00 voorrang hebben bij de toewijzing van sociale woningen.

Woningstichting Vaals mag tevens, volgens de regels van de Woning Wet, jaarlijks 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen tussen € 36.165,00 en € 40.349,00.

Heeft u vragen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch of tijdens onze spreekuren.

terug naar overzicht