Tevredenheidsonderzoek

donderdag, 16 maart 2017
Het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties (KWH) heeft onderzoek gedaan naar onze dienstverlening. Naar aanleiding van dit onderzoek mag Woningstichting Vaals opnieuw het KWH-Huurlabel voeren tot 10 maart 2019. Het KWH-Huurlabel is hét keurmerk voor woningcorporaties in Nederland. Een corporatie behaalt het keurmerk als huurders aangeven dat zij een goede dienstverlening ervaren. Woningstichting Vaals behaalt een score van 8,1. Eerder behaalden wij scores van 8,1 en 8,3. Deze liggen telkens boven het landelijk gemiddelde.

Het behalen van de verlenging van het keurmerk
Binnen het onderzoek met het KWH-Huurlabel staat de mening van onze huurders centraal. Alleen als een groot deel van onze huurders aangeeft tevreden te zijn, behalen we verlenging van het keurmerk. Het onderzoek geeft Woningstichting Vaals goed inzicht in wat goed gaat, maar ook wat volgens onze huurders beter kan. Zo kan er continu gewerkt worden aan een betere dienstverlening. 
KWH heeft onderzoek gedaan naar de tevredenheid van onze huurders. Hieruit is gebleken dat onze huurders aangeven dat ze een goede dienstverlening ervaren. Daarom wordt het KWH-huurlabel voor Woningstichting Vaals verlengd

Klant centraal met het KWH-Huurlabel
Het KWH-Huurlabel onderzoekt alle zaken waar onze huurders mee te maken krijgen. Een aantal voorbeelden:
- Worden reparaties goed afgehandeld?
- Worden afspraken nagekomen?
- Is de juiste informatie snel te vinden?
- Worden klachten naar tevredenheid opgelost?

Onafhankelijk onderzoek
KWH stuurt vragenlijsten aan onze huurders om hun mening te vragen en benadert onze huurders telefonisch. Uit dit onderzoek komen rapportcijfers. Een deskundige en onafhankelijke commissie kijkt naar de cijfers. Omdat de cijfers goed zijn, verdient Woningstichting Vaals een verlenging van het KWH-Huurlabel. 

Voortdurende kwaliteit
Voor Woningstichting Vaals is het een uitdaging om het KWH-Huurlabel te behouden. Ervaren onze huurders een slechtere dienstverlening? Dan kan het keurmerk ingetrokken worden. Op deze manier blijft Woningstichting Vaals continu alert op het leveren van goede service.

terug naar overzicht