Asbestbeleid

In verband met de groeiende aandacht over de gevaren voor de gezondheid van asbest en de landelijke aandacht c.q. strengere regelgeving op dit vlak is ook bij Woningstichting Vaals sinds 15 maart 2014 een actueel Beleidsplan Asbest vastgesteld.

In het Beleidsplan Asbest is vastgelegd hoe vooral de bewoners en medewerkers beschermd worden tegen de gevaren om in aanraking te komen met asbest. 

Wilt u meer weten?

U kunt ons Beleidsplan Asbest en onze informatiefolder Asbest downloaden. 

Hebt u na het lezen van dit Beleidsplan Asbest of de informatiefolder Asbest nog vragen?
Voor meer informatie over asbest kunt u contact opnemen met Woningstichting Vaals via telefoonnummer (043) 3088200 of per e-mail: info@woningstichtingvaals.nl 

Of kijk op:
www.rijksoverheid.nl (voor veelgestelde vragen- en antwoorden) 
www.ggd.nl (voor informatie over gezondheidsrisico’s)
www.ascert.nl (voor asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven)