Fusie goedgekeurd

06 augustus 2018 De Autoriteit Woningcorporaties heeft goedkeuring verleend voor de fusie tussen de woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen.

lees meer
Stand van zaken aangaande fusie

27 juni 2018 Op respectievelijk 18 en 21 juni is door het bestuur en de Raad van Commissarissen van Woningstichtingen Vaals en Gulpen het voorstel tot fusie ondertekend.

lees meer